Om Swedenborgsällskapet

Skandinaviska Swedenborgsällskapet bildades i sin nuvarande form i Stockholm år 1978.

Skandinaviska Swedenborgsällskapet är, i likhet med sina engelskspråkliga motsvarigheter, Swedenborg Society i London och Swedenborg Foundation i Pennsylvania, USA, religiöst neutral och är öppen för alla som är intresserade av Emanuel Swedenborg och hans verk. Fokus ligger på litteratur av och om Swedenborg. Sällskapets medlemmar återfinns i alla de nordiske länderna.

Sällskapet har sedan starten nyöversatt flera av Swedenborgs teologiska verk till modern svenska, norska och danska (Gudomliga Försynen, Himmel och helvete, delar av Arcana Cælestia osv). Ämnen och skrifter från Swedenborgs vetenskapliga produktion har publicerats inom ramen för en serie årsskrifter, “Swedenborgiana”, i samproduktion med Föreningen Swedenborgs minne. I den kategorin återfinns bl.a. “Swedenborgs spiral” och “Den matematiska punkten” av David Dunér. Swedenborgsällskapet samarbetar med andra litterära sällskap i Sverige genom De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, DELS.

Alla som vill kan bli medlem i Swedenborgsällskapet.

Vi har medlemmar i hela Skandinavien, och vill gärna ha dig med. Medlemskap kostar 250:- per år. Önskar du ständigt medlemskap kostar det 2500:-

  • Som medlem är du med och stöder vårt arbete med att sprida kunskap om Swedenborg i Skandinavien
  • Du får 20% rabatt på böckerna i vår bokhandel

Kontaktformulär