William Blake

William Blake Blake kallade Swedenborg en «gudomlig lärare»

Som en av de tidigaste läsarna av Swedenborg var poeten och konstnären William Blake (1757-1827) på plats vid Det nye Jerusalems kyrkas första konferens i Great East Cheap i London i april 1789.

Han stannade inte kvar i organisationen. Även om han var starkt kritisk till Swedenborg i verket The Marriage of Heaven and Hell (1790-1793), lovprisade Blake senare Swedenborg vid flera tillfällen och bekräftade hans påverkan. Blake kallade Swedenborg en «Gudomlig lärare» i ett samtal år 1825 som dokumenterades av Henry Crabb Robinson.

Påverkan från Swedenborgs lära finner man på flera ställen i Blakes poesi, prosa och bildkonst. En av hans äldsta och närmaste vänner var skulptören John Flaxman, som var en av de medlemmar som bildade Swedenborg Society i London år 1810.


Litteraturhänvisningar
  • Blake and Swedenborg: Opposition is True Friendship, red. HF Bellin och D Ruhl (Swedenborg Foundation, West Chester, PA, 1985). Artiklarna av Morton Paley och Kathleen Raine i denna bok är speciellt viktiga när man utvärderar hur Blake påverkades av Swedenborg.