Charles Baudelaire

Den första referensen till Swedenborg i Baudelaires arbeten förekommer i prosadikten La Fanarlo

Det var sannolikt genom Balzac som poeten Charles Baudelaire (1821-1867) först stötte på Swedenborg.

Det som främst tilltalar Baudelaire är Swedenborgs läroutsagor om ”korrespondenser” (överensstämmelser eller motsvarigheter), och han använder detta som en hörnsten i sin estetiska metafysik. Swedenborgs påverkan ser man i Fleurs du Mal («Ondskans blomster» (1857)), speciellt i sonetten Correspondances.


Litteraturhänvisningar