Swedenborgs inflytande

Även om det inte är allmänt erkänt i Sverige, har Swedenborgs tankar och verk haft påverkan på vår kultur.

Detta hänger samman med att en lång rad författare, konstnärer och tänkare, som har varit betydelsefulla för utvecklingen av vårt västerländska samhälle, i sin tur har varit influerade av Swedenborg.

Det är kanske speciellt Swedenborgs motsvarighetslära (Doctrine of Correspondence) som har fascinerat konstnärer och intellektuella. Motsvarighetsläran introducerades i verken Arcana Cælestia (1749-1756) och Himmel och helvete (1758). Swedenborg hävdar att det finns motsvarighet, eller korrespondens, mellan till exempel tanke och tal, intention och handling, sinne och kropp samt mellan Gud och skapelsen. Förhållandet i motsvarigheten är kausalt (tanken är orsak till talet, intentionen är orsak till handlingen osv.).

Motsvarigheten mellan det andliga och det naturliga innefattar alla ting i den fysiska världen. Det finns en motsvarighet mellan ljus och visdom, på så sätt att visdom upplyser sinnet liksom ljuset gör att världen kan uppfattas genom synen. Värme motsvarar kärlek, eftersom kärleken värmer sinnet liksom den fysiska värmen håller kroppen varm. De olika djuren i skapelsen motsvarar olika sinnestillstånd i människan. Generellt sett finns det en motsvarighet mellan allting i skapelsen med element hos det Gudomliga.

«I admire Swedenborg as a great scientist and a great mystic at the same time. His life and work has always been of great interest to me, and I read seven fat volumes of his writings when I was a medical student»
Carl Gustav Jung (1875-1961)

«Voltaire said that the most extraordinary man in recorded history was Charles XII. I would disagree: the most extraordinary man – if we admit such superlatives – was that mysterious subject of Charles XII, Emanuel Swedenborg»
Jorge Luis Borges