Regelkonsten: Första läroboken i algebra på svenska


Regelkonsten är den första lärobok i Algebra som har skrivits på svenska.
Originalet trycktes i Uppsala 1718.

Författare är Emanuel Swedenborg, 1700-talets store svenske tänkare, som tidigt lärde sig grunderna i den nya matematik som hade vuxit fram i Europa under slutet av 1600-talet. Läs mer…